Основни подаци о Оџацима

Оџаци се налазе десет километара од једне од највећих европских река - Дунава, на надморској висини која се креће од 80 до 88 метара. Такође, Оџаци су окружени системом канала Дунав - Тиса - Дунав, и то каналима Пригревица - Српски Милетић, Каравуково - Бачки Петровац и Српски Милетић - Руски Крстур, укупне дужине 42 км, који су, опет, створили услове да се направе заливни системи на преко 2.000 хектара земље. Оџаци се налазе и у близини граничног прелаза са Хрватском код Богојева. На територији општине Оџаци налази се и око 600 ха уређених ловишта којима газдује ЈП "Војводинашуме", а оџачко Ловачко удружење "Мостонга" има секције у свих девет насеља ове општине.

Оџачка општина такође обилује култуно историјским знаменитостима од којих је велики број и под заштитом државе. Многе православне и римокатоличке цркве у насељима оџачке општине спадају у ову категорију. Поред цркава у културно-историјко наслеђе убрајају се још и "Плебаније" у насељу Дероње, воденица "Дунавка" у Богојеву, праисторијско насеље у Бачком Брестовцу, "кастхељско" гробље које датира још из ВИИИ века, и многи други.