Становништво

Према попису становништва из 2002. године општина Оџаци има 35.582 становника. Највише је оних који су се изјаснили као Срби и њих је 29.477 или нешто више од 82% укупног становништва ове општине. Други по бројности су Мађари којих је 1.572 и који чине нешто више од 4% становништва, а затим следе Словаци којих је 1.002.

Оџачку општину насељавају и Црногорци којих је 245, Југословени којих је 305, Албанаца је 12, Бошњака 6, Бугара је 9, Буњеваца 8, а у попису се као Горанац изјаснио један становник ове општине. Као Македонци изјаснило се 55 становника општине Оџаци, као Муслимани изјаснило се 10 становника, док је Немаца 63. Рома је 839, Румуна 174, Руса 17, Русина 53, Словенаца 18, Украјинаца 25, Хрвата је 282, Чеха је 4, док је осталих 20.

У оџачкој општини у категорију Непознато уписано је 457 становника, као неопредељених је 846 становника, а за регионалну пропадност определило се 82 становника ове општине.

Оџачка општина специфична је по томе што чак 72% становништва живи у сеоским срединама. У самом граду Оџаци живи 9.832 становника, у Бачком Брестовцу живи 3.467 становника, у Бачком Грачацу 2.904 становника, у Богојеву 2.124, у Дероњама 2.873, у Каравукову 4.990, у Лалићу 1.657, у Раткову 4.110 и у Српском Милетићу 3.517 становника.

Поредећи податке последњег пописа становништва из 2002. године са подацима из 1991. године види се да оџачка општина има негативан наталитет како у сеоским тако и у градској средини. У Оџацима данас живи 389 становника мање него 1991. године, а у сеоским заједницама ове општине 274 становника мање него 1991. године.